ทริปนี้เพื่อคุณแม่...สิงหาพาแม่เที่ยวภูเรือ
Phurua Sanctuary Resort and Spa
จัดโปรโมชั่นตลอดเดือนสิงหาคม
ห้อง Deluxe ราคาพิเศษ 1,850 บาท
ถ้าคุณแม่นั่งรถเข็นลดเหลือ 1,650 บาท
สนใจ/สอบถาม 087-028-0516
www.phuruasanctuary.com

Line : @phuruasanctuary , Mobile : 098-289-3796 Tel : 042-810890-2